سبد خرید - 0 مورد

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آداب لباس پوشيدن در خانه

زن شیک پوش

در خانه باز می شود؛ مثل ھميشه رأس ساعت، آقای شوھر از در وارد می شود.  خنده اش می گيرد. خبری ھست ؟ نه! ھيچ  خبری نيست و نه قرار است باشد اما خانه مثل ھميشه نيست. بچه ھا ھم حتی عوض شده اند. دلشان می خواھد  بیخود بخندند. مادر را که نگاه می کنند بيشتر خنده شان می گيرد… چه خبر است؟

زن مثل ھميشه نيست. از کنار آینه بی تفاوت نمی گذرد. می ایستد. نگاھی به خود می کند، به صورتش؛ به دایره گردی که زیرگرد خستگی مخفی شده، و ھمه چيز از اینجا آغاز می شود؛ از نگاه کردن به خود. ▪ مدار صفر درجه نگاه کن، نه به آسمان و نه به زمين، بلکه به خودت. آن ھم نه از روی عکس ھا و ميان جمع پر ھياھوی آدم ھای داخل فيلم، بلکه از صفحه آینه

فرقی نمی کند این نگاه را من با نشانی یک پدر به آینه بيندازم یا تو به نام یک مادر یا شما که مادر بزرگ یا پدر بزرگ یا بچه این خانه ھستيد. وقتی من و شما در ھر جایگاھی که قرار گرفته ایم نگاھی تازه به خود می اندازیم و قبل از اینکه دیگران ما را ببينند خودمان را می بينيم، اتفاقی که چون  سکه ای با لب ھای کج در گلوی زندگی مان گير کرده؛ رھا می شود و ما را با خود می برد… یکی از این راه ھا تغيير نوع پوشش در خانه است. در حالی که ادعا می کنيم افراد خانواده بيشترین درجه اھميت را برای ما دارند، اما اگر این طور است چرا ما بدترین پوشش را در ميان این عزیزترین ھا داریم؟ ھر چند نمی توان انتظار داشت با کت و شلوار و لباس شب در خانه گشت اما بی تفاوتی کامل به لباس ھایی که  میپوشيم ھم می تواند رنگ و لعاب زندگی مان را بگيرد. اگر نمیخواھيد این اتفاق بيفتد رموز زیر را به خاطر بسپارید.

عکس پروفایل دخترونه لاکچری ❤️ پروف شیک و فانتزی فیک 2021 - ماگرتا
  1. لباس ھایتان را طبقه بندی کنيد

ھمان طور که لباس ھایتان را برای مراسم ختم، عروسی، مھمانی ھای کوچک و بزرگ تقسيم بندی می کنيد، این برنامه ریزی را برای لباس ھایخانگی خود ھم داشته باشيد، به این صورت که حتما لباسی برای نظافت خانه در نظر بگيرید. ھمچنين از پيشبند برای پخت غذا استفاده کنيد وبه این تقسيم بندی، لباس خواب را ھم اضافه کنيد.

  • ھماھنگ بپوشيد

نگاھی به لباس ھای خانگی که در کمد دارید بيندازید و ببينيد کدام یک از این بلوز و شلوارھا می توانند با ھمدیگر پوشيده شوند و به قول معروفست شوند. با این نگاه، لباس ھایی که احتياج به کامل شدن را دارند انتخاب کنيد.

  • حواستان به جنس لباس باشد

ھر لباسی که می خرید باید جنس خوبی داشته باشد. اما این نکته درباره لباس ھای خانگی برخلاف تصور عموم مھم تر است چرا که این لباس ھابيشتر کثيف می شوند و احتياج به شست وشوی بيشتری پيدا می کنند. پس گول قيمت ارزان را نخورید و سعی کنيد آنچه می خرید جنس خوبیداشته باشد تا به زودی کھنه و بی رنگ و رو نشود.

۴) در خانه، رنگی تر بپوشيد ھر کدام از ما یک ردیف رنگی خاص در ذھن داریم اما خانه فضایی است که چھار دیواری بودن و اختياری بودنش این اجازه و جرأت را به ما میدھد تا رنگ ھای دیگر را ھم امتحان کنيم و رنگ ھای جدید را ھم کثيف کنيم و در نگاه دیگران به خودمان تغييری ایجاد کنيم.

برای خرید لباس زنانه اینجا کلیک کنید

delshad qazi وب‌سایت
با سلام من دلشاد قاضی هستم حدود 16سال است که در کار سنگ و جواهر می باشم و در این زمینه مطالعه و تحقیقات زیادی داشته ام و تا جایی که مقدور بوده سعی کردم که مطالب مفید و جامعی در مورد جواهرشناسی خدمت شما عزیزان ارائه دهم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + هفده =